Nederlandse Wing Chun Federatie

DE OUDSTE WING CHUN STROMING VAN NEDERLAND

Wing Chun LogoDe Nederlandse Wing Chun Federatie is een vervolg van de inzet van Sigung Wong Kiu die het Wing Chun Kung Fu in 1973 in Nederland introduceerde. De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft ten doel het doen beoefenen van het Wing Chun in zijn meest originele en gehele vorm zoals doorgegeven door Sigung J. Wong Kiu en diens opvolger de Cheung Moon Yan, Sifu D. Wachtberger.
Het bestuderen van het Wing Chun zoals het oorspronkelijk bedoeld is, als een zeer praktische en efficiënte gevechtskunst. Dit door de legende, de vijf principes en de vormen te bestuderen, te interpreteren en toe te passen in training en gevecht. Het beoefenen van het Wing Chun als vecht- of competitie discipline komt op de tweede plaats.
De Nederlandse Wing Chun Federatie tracht de beoefenaren de theoretische en praktische zijde van het Wing Chun, eveneens de bij deze stijl behorende levenshouding en de sociale en mentale instelling, bij te brengen en de harmonie en eenheid onder alle Wing Chun leden te vergroten.

Leraren zijn Rijksgediplomeerd

– of in opleiding hiervoor
De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft leraren die rijks gediplomeerd zijn en beschikt daarmee over een Rijkserkenning. Sifu D. Wachtberger is door Sigung Wong Kiu benoemd tot zijn wettelijke opvolger en is de enige die van Sigung Wong Kiu een leraren certificaat heeft gekregen en nog in diens onderwijst.

Erkenning

Als een school of organisatie deze erkenning niet heeft hoeft het zeker niet een slechte school of organisatie te zijn. Maar als een school deze erkenning aanvraagt en niet toegewezen krijgt en er vervolgens op af geeft zegt dat wel veel over deze school, niet over de erkenning.

De Nederlandse Wing Chun Federatie is er trots op deze Rijkserkenning te hebben ontvangen.
Er is hier uiteindelijk hard voor gewerkt.

Op school brengt u uw kind naar een gediplomeerd sportleraar.
Voor het Wing Chun Kung Fu doet u natuurlijk niet anders.
Voor Wing Chun Kung Fu gaat u naar de Nederlandse Wing Chun Federatie.

Lijkt het jou leuk om een proefles mee te doen?
Reserveer hem nu!

Lestijd
Maandagavond:
20.00 – 22.00 uur

Contributie
€ 40,- per maand
vanaf ca 13 à 14 jaar tot 65+

Adres
Gymzaal
Jan Nieuwenhuyzenstraat 9
4818 RH Breda